Środa, 21.08.2019, godzina:

Prowadzimy w pełnym zakresie:

I. KSIĘGOWOŚĆ
     1. Księga Handlowa / Podatkowa księga przychodów i rozchodów:
         » bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
         » sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
         » prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
         » przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych\fizycznych (CIT-2,PIT-5,             PIT-5L)
     2. Ewidencja podatku od towarów i usług:
         » ewidencjonowanie faktur w rejestrach nabyć i dostaw VAT
         » przygotowywanie deklaracji podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-UE)
     3. Ryczałt ewidencjonowany
     4. Karta podatkowa
     5. Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez GUS i inne urzędy (m.in. kwartalne informacje do banków)
     6. Roczne zeznania podatkowe
     7. Pomoc przy rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej

II. PŁACE i KADRY
     1. Sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
     2. Przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez          Pracodawcę [ PIT-4 ] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
     3. Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie          elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
     4. Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych,          podlegających tym obowiązkom
     5. Sporządzanie rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz          ubezpieczeniowych
     6. Sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
         » rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych
         » informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy             [ PIT-11 ]
     7. Księgowość płacowa
     8. Kalkulacja wynagrodzeń
     9. Prowadzenie spraw kadrowo - pracowniczych

Ceny naszych usług są konkurencyjne i nie odstraszają!

Odwiedziło nas 2312 osób

Strona Główna

design by webmania